Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์บุญเลิศ เนียมสวัสดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์บุญเลิศ เนียมสวัสดิ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)
Keywords: db024 เทพศิรินทร์ 04-06, Debsirin School

-------------
อาจารย์บุญเลิศ เนียมสวัสดิ์ ถึงแก่กรรม ...

วิชิต ยุกตะทัต แจ้งข่าว อาจารย์บุญเลิศ เนียมสวัสดิ์ อาจารย์เก่าโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ ที่เคยสอนศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ 04-06 ทุกคน ได้เสียชีวิตเมื่อเวลาตีสี่ ของวันที่ 16 เมษายน 2557 ด้วยโรคชรา บำเพ็ญกุศลที่วัดเพชรสมบูรณ์ บ้านวังยาง หมู่ 7 ตำบลหนองปรือ อ. หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี พระราชทานเพลิงวันที่ 19 เมษายน 2557 นี้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบและโปรดบอกต่อๆกันครับ 

ประกอบ คุปรัตน์
16 เมษายน 2557

บุญเลิศ เนียมสวัสดิ์
หัวหน้าหมวดศิลป
โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๑๐๔๒ ถนนเทอดไทย ตลาดพลู ธนบุรี
“การทำดี แม้ไม่มีใครเห็น แต่เราก็สุขใจ”
จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506