Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์ประยูรวรรณ ศรีพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์ประยูรวรรณ ศรีพงษ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

Keywords: db031 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

ประยูรวรรณ ศรีพงษ์ ป.ม.
อาจารย์ประจำชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ก (วิทยาศาสตร์)
โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก
: ๑๙๕ สุขุมวิท ๓๑ พระนคร

“จงก้าวไปข้างหน้าด้วยความมานะพยายามเสมอ”

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506