Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์สุวรรณี มลิลา โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์สุวรรณี มลิลา โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

Keywords: db034 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

สุวรรณี มลิลา
อาจารย์ประจำชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ข (ศิลป)
บ้านพัก
: ๔๖๓/๑ ตรอกตรงข้ามสะพานสว่าง ถนนพระราม ๔ พระนคร

“จงรักาความดี เหมือนเกลือรักษาความเค็ม”

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506