Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์รบ คุณหิรัญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์รบ คุณหิรัญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

Keywords: db022 เทพศิรินทร์ 04-06, Debsirin, Dhebsirin School

ภาพ อาจารย์รบ คุณหิรัญ ปี พ.ศ. 2506
หัวหน้าหมวดสังคมศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์บ้านพัก: ๓๐๓ ซอยรัชฎภัณฑ์ มักกะสัน พระนคร

“สิทธิและหน้าที่ เป็นของคู่กัน คนเรามักอยากได้แต่สิทธิ แต่ไม่อยากปฏิบัติหน้าที่”

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506

ฟัง "อาจารย์รบบรรยาย" แล้ว ต้องดูแววตาด้วย ...


ราเมศ Rames Vongsayan > เขียนมาว่า - อาจารย์ประกอบ ผมไปเยี่ยมอาจารย์รบ คุณหิรัญ ที่ รพ.นพรัตน์ราชธานี วันนี้ตึก 5 ชั้น 4 เตียง 32 อาจารย์อาการไม่สู้ดีต้องอยู่ห้อง CCU ถ้าใครว่างก็แวะไปเยียมด้วย ...


อาจารย์รบ คุณหิรัญ เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ผมยึดเป็นแบบอย่างในการเป็นอาจารย์ต้นแบบในชีวิตการทำงาน ... สมัยที่อาจารย์สอนเราที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ แล้วได้มีการพาไปศึกษานอกสถานที่ อาจารย์มักจะทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้การศึกษานอกสถานที่ (Educational trip) มีคุณค่าทางการศึกษา เวลาอาจารย์บรรยาย เสียงจะไม่ดัง แต่แววตาที่อธิบายอย่างตั้งใจ และมีความสุข ทำให้พวกเราต้องเงียบและตั้งใจฟัง


เพื่อนเทพศิรินทร์ 04-06 หากใครจัดการเวลาได้ ก็ให้ไปเยี่ยมท่านเสียนะครับ

วันที่ 24 มิถุนายน 2556
ภาพ อาจารย์รบ คุณหิรัญ เมื่อลูกศิษย์โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ รุ่น 04-06 ไปเยี่ยมเมื่อท่านอายุได้ 90 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2550 ภาพ ได้จากนิพนธ์ โตสวัสดิ์

ภาพที่ 1 อาจารย์รบ คุณหิรัญ นั่งกลาง แถวสอง


ภาพที่ 2 อาจารย์รบ คุณหิรัญ เมื่อท่านอวยพรให้กับลูกศิษย์เทพศิรินทร์ 04-06 ที่มาเยี่ยม


ภาพที่ 3


ภาพที่ 4


ภาพที่ 5


ภาพที่ 6


ภาพที่ 7 อาจารย์รบ คุณหิรัญ ถ่ายภาพร่วมกับนิพนธ์ โตสวัสดิ์ (มหา) ศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ 04-06


ภาพที่ 8