Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์ ศรศักดิ์ คำหอม โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์ ศรศักดิ์ คำหอม โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

Keywords: db041 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

ศรศักดิ์ คำหอม ป.ม.
อาจารย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก
: ๔๐๐๓ พระราม ๔ พระโขนง พระนคร

“ความรู้ สุขภาพ ความประพฤติ”

ถ้าหากท่านขวนขวายหาสิ่ง “ดี” และทำ “ดี” เติมข้างท้ายทั้งสามวลีได้แล้ว ท่านต้องเอาตัวรอด

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506