Tuesday, March 6, 2012

เพื่อนเขียนถึง - โกวิทย์ เพ็งศรี

เพื่อนเขียนถึง - โกวิทย์ เพ็งศรี
Keywords: db082 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

ชายหนุ่มในร่างของนักกีฬาผู้มาจากดินแดนแห่งที่ราบสูง วิทย์อุตส่าห์มาจากเมืองขอนแก่น เดินทางเข้ามาศึกษาภายในสัญญลักษณ์เขียวเหลือง วิทย์เป็นผู้รักโรงเรียนสละตัวอยู่ในวงการฟุตบอล ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วิทย์เป็นนักบอลในหน้าที่กองหลังที่แน่นอนและเหนียวแน่น จนเป็นดาราของทีม ปดติวิทย์รักสงบ จึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนทุกคน อนาคตวิทย์บอกว่า กันขอฝากไว้ดกับความมุมานะขอตัวเอง
โกวิทย์ เพ็งศรี
ศ. ๕ โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๗๙ ซอยศุภราช พหลโยธิน พระนคร
จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506


ภาพ โกวิทย์ เพ็งศรี คนขวา พบกันโดยบังเอิญในงานแต่งงานลูกสาวเพื่อน ซึ่งเป็นเพื่อนกับทั้งผม (ประกอบ คุปรัตน์) และโกวิทย์