Tuesday, March 6, 2012

เพื่อนเขียนถึง – ถนอม บุญบุตร

เพื่อนเขียนถึง – ถนอม บุญบุตร
Keywords: db091 เทพศิรินทร์ 04-06, Debsirin School

“หนอม” ผู้ซึ่งมีชื่อคล้ายใครคนหนึ่ง ซึ่งพวกเรารู้จักดี แต่เมื่อถูกเรียกว่า “เจ๊” ซึ่งพวกเรานับถือเป็นพี่ “หนอม” ก็บอกไม่ถือและยินดีให้เพื่อนเลือก เอ๊ย เรียกเสมอ “หนอม” บอกว่าสิ่งใดที่ทำให้เพื่อนเป็นสุข “หนอม” ก็เป็นสุขด้วย สิ่งใดที่ทำให้เพื่อนทุกข์ “หนอม” ก็ทุกข์ด้วย อนาคต หนอมบอกว่า อย่างไรเสียจะต้องเป็นหมอให้ได้ (หวังว่าคงจะไม่เป็นหมอแผนกสูติกรรม...สุขี สุขี ข้าวอย่าขาดหม้อ)
ถนอม บุญบุตร
ว. ๕ ข โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๑๐๕ ซอยหลังวัดไผ่ตัน ถนนพหลโยธิน ดุสิต พระนคร หรือ
๖ หมู่ ๑ ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา ปทุมธานี
จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506

ภาพ ถนอม บุญบุตร ในงานรวมรุ่นครบรอบ 50 ปี จบการศึกษาของศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ รุ่น 04-06 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์


ภาพ ถนอม บุญบุตร