Wednesday, March 7, 2012

เพื่อนเขียนถึง – นคร สุคัณโธ

เพื่อนเขียนถึง – นคร สุคัณโธ

Keywords: db101 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School, Debsirin

ชอบพูดช้า แต่ก็มีคารมทำให้เพื่อนทึ่ง มีธุระกับหนังสือ (เรียน) วันละหลายๆ ชั่วโมง นี่คือลักษณะของ “หอย” ผู้ที่เพื่อนให้สมญาว่า “หัวแหลม” เขามีการเรียนเป็นเด่นอยู่ในหมู่เพื่อนฝูง ซึ่งเป็นที่พึ่งและที่หวังของเพื่อนๆ ในการเรียนและบางครั้งในการสอบ อนาคต “หอย” บอกว่าชอบรักษาโรคให้มนุษย์
นคร สุคัณโธ
ว. ๕ ข โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๒๙๑/๓ สุโขทัย อ.ดุสิต พระนคร
จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506

นคร สุคัณโธ (30)
53/277 หมู่บ้านกฤษดานคร

ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

นคร สุคัณโธ สอบเข้ามหาวิทยาลัย และศึกษาเล่าเรียนในสายวิศวกรรมเครื่องกล ทำงานอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาพ นครสุคัณโธ ถ่ายร่วมกับเพื่อนๆ เทพศิรินทร์ รุ่น 04-06

ภาพ นคร สุคัณโธ เมื่อไปในงานศพ อุปฤทธฺิ์ ศรีจันทร์ เพื่อนเทพศิรินทร์รุ่น 04-06


ภาพ นคร สุคัณโธ เมื่อร่วมไปกับเพื่อนเทพศิรินทร์ 04-06 เพื่อไปเยี่ยมนิพนธ์ โตสวัสดิ์ (มหา) ที่จังหวัดนครราชสีมา


ภาพ นคร คนยืนซ้ายสุด
ภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา - วิชิต, นเรศวร์, ประสิทธิ์, นิพนธ์, เหม่ง, และนคร


ภาพ นคร สุรณโธ คนยืนขวาสุด
ภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา - วิชิต, นเรศวร์, ประสิทธิ์, นิพนธ์, เหม่ง, และนคร


ภาพ นคร สุคัณโธ คนที่สามจากซ้าย
ภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา - นเรศวร์, วิชิต, นคร, ประสิทธิ์, เหม่ง, นิพนธ์


ภาพ นคร สุคัณโธ คนหนั่งซ้ายสุด
ภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา - นคร, เหม่ง, นิพนธ์, วิชิต, ประสิทธิ์, และนเรศวร์


ภาพ นคร สุรัณโธ คนที่สองจากซ้าย
ภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา - ประกอบ, นคร, เหม่ง, นิพนธ์, วิชิต, ประสิทธฺิ์, นเรศวร์


ภาพ นคร สุคัณโธ คนยืนซ้ายสุด
ภาพ เรียงจากซ้ายไปขวา - นคร, วิชิต, ประสิทธิ์, และนเรศวร์


ภาพ นคร สุคัณโธ ยืนซ้ายสุด
ภาพ จากซ้ายไปขวา - นคร, วิชิต, ประกอบ, เหม่ง, นเรศวร์ (ประสิทธฺ์ถ่ายภาพ)