Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์ ม.ล. เสรีรัตน์ บุญยเศรษฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์ ม.ล. เสรีรัตน์ บุญยเศรษฐ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)
Keywords: db056 เทพศิรินทร์ 04-06, Debsirin, Dhebsirin School

ภาพ ม.ล. เสรีรัตน์ บุญยเศรษฐ
ม.ล. เสรีรัตน์ บุญยเศรษฐ ป.ม., กศ.บ.
อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ก
บ้านพัก: ๗๑ อาคารพิบูลเวศม์ ซอยสุขุมวิท ๗๑ พระโขนง พระนคร
“รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา”
จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506


ภาพ อาจารย์ ม.ล. เสรีรัตน์ บุญยเศรษฐ สุภาพสตรีผู้นั่งกลาง คนใส่เสื้อเหลืองทางขวา คือ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ คนใส่กางเกงขาว เสื้อสีน้ำเงิน คือ ราเมศ วงศ์สายัณห์


ภาพ อาจารย์ ม.ล. เสรีรัตน์ บุญยเศรษฐ