Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์ ลักษณา พิมพสุต โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์ ลักษณา พิมพสุต โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)
Keywords: db057 เทพศิรินทร์ 04-06, Debsirin, Dhebsirin School

ลักษณา พิมพสุต พ.ม.
อาจารย์ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ข
บ้านพัก: ๒๑๕ ตรอกโรงแรมนครสวรรค์ นางเลิ้ง พระนคร
“ทำดีเป็นศรีแก่ตน”
จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506


ภาพ อาจารย์ ลักษณา พิมพสุต โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)


ภาพ อาจารย์ ลักษณา พิมพสุต และลูกศิษย์ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์


ภาพ อาจารย์ ลักษณา พิมพสุต และลูกศิษย์ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์


ภาพ อาจารย์ ลักษณา พิมพสุต (กลาง) และลูกศิษย์ ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ (เสื้อเหลืองทางซ้าย) ราเมศ วงศ์สายันห์ (เสื้อน้ำเงิน กางเกงขาว) - พฤษภาคม 2556