Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์ พิทยา ไทยวุฒิพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์ พิทยา ไทยวุฒิพงศ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

Keywords: db061 เทพศิรินทร์ 04-06, Dhebsirin School

พิทยา ไทยวุฒิพงศ์ พ.ม.
อาจารย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก: ๗๐๕ ซอยเกษมสุวรรณ พระโขนง พระนคร

“ถ้าเรารู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่นและแก่ตนเอง จะทำให้มีความสุขและสบายใจ”

จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506