Tuesday, March 6, 2012

คำขวัญ จากอาจารย์ สมจิต จันทเพชร โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)

คำขวัญ จากอาจารย์ สมจิต จันทเพชร โรงเรียนเทพศิรินทร์ (2506)
Keywords: db058 เทพศิรินทร์ 04-06, Debsirin School

สมจิต จันทเพชร พ.ม., กศ.บ.
อาจารย์ โรงเรียนเทพศิรินทร์
บ้านพัก
: ๒๓๔ ราชวิถี ซอย ๓ พระนคร
“สุภาพ ไม่เย่อหยิ่ง เป็นกิริยาของผู้ดี”
จากหนังสือศิษย์เก่าเทพศิรินทร์รุ่น 04-06, พ.ศ. 2506

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม2557 เพื่อนๆนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ได้ไปเยี่ยมอาจารย์ สมจิต จันทเพชร ที่บ้านจังหวัดจันทบุรี

แม้กาลเวลาจะผ่านไป แต่อาจารย์ยังมีอารมณ์ที่สดใสเหมือนเดิม


ภาพ อาจารย์สมจิต จันทเพชร กับนายเหม่ง "นายเหม่ง ทำไมตัวเธอไม่โตขึ้นเลย" 


ภาพ อาจารย์สมจิต จันทเพชร ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ รุ่น 2504-2506 


ภาพ อาจารย์สมจิต จันทเพชร เลี้ยงผลไม้และขนม ที่บ้านพักจังหวัดจันทบุรี


ภาพ ฉลองศรัทธาอาจารย์สมจิต จันทเพชร


ภาพ ฉลองศรัทธาอาจารย์สมจิต จันทเพชร


ภาพ ฉลองศรัทธาอาจารย์ ผมเองคิดว่าจะกินอะไรดี ท้ายสุดเลือกกินทุเรียนเมืองจันทบุรี 2 เม็ด อร่อยจริงๆ เพราะย้งไม่ได้กินมื้อกลางวัน เจอทุเรียนเข้าไป นับเป็นมื้อกลางวันเรียบร้อยไปแล้ว


ภาพ อาจารย์สมจิต จันทเพชร ยังมีอารมณ์ขันเหมือนเดิม มีเพื่อนๆชมท่านว่า เมื่อครั้งยังเป็นอาจารย์สาวๆ อาจารย์เป็นดาวของรุ่นอาจารย์ทั้งหลาย อาจารย์บอกว่า "เดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นดาว แต่เป็น "ดาวค้างฟ้า" อาจารย์หมายถึง ยังเป็นโสด ไม่ได้แต่งงาน 


ภาพ นายประสิทธิ ยามาลี (คนใส่เสื้อลายขวางสีฟ้า) เป็นอีกคนหนึ่งที่อาจารย์สมจิต จันทเพชรจำได้ เพราะนามสกุล "ยามาลี" ที่แปลกกว่าเพื่อนๆ


ภาพ บ้านพักอาจารย์สมจิต จันทเพชร จังหวัดจันทบุรี


ภาพ สวนผลไม้ที่หน้าบ้านอาจารย์สมจิต จันทเพชร