Friday, March 2, 2012

ความกลัวทำให้หมาป่าตัวใหญ่ขึ้นไปอีก

ความกลัวทำให้หมาป่าตัวใหญ่ขึ้นไปอีก

ประกอบ คุปรัตน์
Pracob Cooparat
E-mail: pracob@sb4af.org

Keywords: Proverb, สุภาษิต, หมาป่า, wolf, wolf pack

มีสุภาษิตเยอรมันบทหนึ่งซึ่งมีเขียนเป็นภาษาอังกฤษ กล่าวว่า “Fear makes the wolf bigger than he is.” ซึ่งแปลเป็นไทยได้ว่า “ความกลัวทำให้หมาป่าตัวใหญ่ขึ้นไปอีก

ความจริงหมาป่าเป็นสัตว์ป่าที่กินเนื้อเป็นอาหาร มันมีความน่ากลัวมาก โดยเฉพาะเมื่อมันล่าสัตว์แบบรวมกันเป็นฝูงเพื่อล่าสัตว์ใหญ่ ดังเช่น กวาง หรือวัว แต่หมาป่านั้นจะรู้โดยสัญชาติญาณว่า มนุษย์เองก็เป็นสัตว์ที่น่ากลัว หมาป่าที่มีประสบการณ์เคยอยู่อาศัยใกล้ชุมชนมนุษย์เอง มันก็จะไม่อยากเข้าโจมตีมนุษย์

ภาพ หมาป่า (Wolves) ซึ่งเป็นสัตว์ป่า

ภาพ หมา German shepherd มีสายพันธุ์มาจากหมาป่า แต่ได้ถูกมนุษย์นำมาฝึกจนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงใช้ในฟาร์มเลี้ยงแกะ วัว ฯลฯ และเมื่อนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้าน มันก็มีความซื่อสัตย์ เชื่อง สอนง่าย แข็งแรง เร็ว ฉลาด และอดทน

ดังนั้น เขาจึงสอนว่า เมื่อต้องเผชิญกับหมาป่าในป่าตามลำพัง อย่าหันหลังวิ่งหนี เพราะมันจะวิ่งไล่และทำร้ายเราจากข้างหลังได้ง่าย แต่การที่เรามีปืนที่พร้อมจะยิงส่งเสียงไล่ มีมีด ดาบ หรือไม้ยาวไว้ป้องกันตัว หมาป่าเองก็จะหลีกทางหนีไปได้โดยไม่นานนัก

เปรียบเหมือนคนเรา บางครั้งเราพบคนบางคนดังเช่นเจ้านายใหม่ของเรา เจ้าหนี้ หรือผู้ใหญ่ที่มีกิติศัพท์ว่าดุหนักหนา เราก็อาจกลัวเขามากกว่าความเป็นจริง แต่หากเราทำความเข้าใจ และเข้าพบเขาอย่างที่คนทำงานด้วยกันพึงมี หรืออย่างลูกหนี้ที่จริงใจที่จะรับผิดชอบ เขาคนที่เรากลัว ก็อาจไม่ได้เลวร้าย หรือน่ากลัวอะไรมากนัก ในด้านการทำงาน บางปัญหาที่เราได้รับ เราอาจถอดใจกลัวเกรงมัน จนกระทั่งยอมแพ้โดยไม่ทันได้สู้กับมันสักตั้ง คนบางคน หันหน้าสู้ปัญหาอย่างไม่กลัว กลับอาจพบว่า ปัญหานั้นไม่ได้ใหญ่โตหนักหนาอะไร มันมีหนทางในการจัดการกับปัญหานั้น หากรู้จักใช้สติและปัญญาเข้าแก้ปัญหา

สุภาษิต “ความกลัวทำให้หมาป่าตัวใหญ่ขึ้นไปอีก จึงเป็นการสอนเราว่า จงมีสติ อย่ากลัวคน อย่ากลัวปัญหาจนเกินกว่าความเป็นจริง จงหันหน้าสู้กับปัญหานั้น แล้วเราจะพบหนทางแก้ปัญหานั้นๆได้